Jymden

Jymden.nu

Stora rovfåglar i Sverige

Sverige har ett rikt fågelliv mycket tack vare många naturälskares vilja att skydda utrotningshotade fåglar så att de får finnas kvar i de svenska landskapen. Rovfåglar tillhör en särskild kategori som för många är speciellt intressant.

eagleI Sverige finns till exempel havsörnen som är en stor och majestätisk fågel. Havsörnen brukar beskrivas som en stor och lite klumpig örn. Dess stora vingar för tankarna till en ladugårdsdörr och tack vare den enorma vingbredden kan havsörnen hålla upp sin stora kropp. Havsörnen är den största fågeln man kan få syn på i norra Europa men också en av de allra största i världen. Dess vingspann är runt två och en halv meter vilket gör att den är ganska lätt att känna igen tack vare sin storlek.

Ormvråken är en annan känd rovfågel. Det som kännetecknar ormvråken är att det knappt går att se halsen och att dess bröstband oftast är ljust. Ormvråkens dräkt varierar dock väldigt mycket där den kan vara allt ifrån vit till väldigt mörk. Jämfört med havsörnen är ormvråken en liten fågel som brukar mäta ungefär 120 cm i vingbredd och som väger ett kilo. Är du ute efter att se en rovfågel har du bäst chans att se en ormvråk, den är nämligen Sveriges vanligaste rovfågel. Du kan se den enklare om du beger dig till skogens kanter där den gränsar mot de öppna åkrarna, där trivs ormvråken som bäst.

Ormvråken är inte särskilt kräsen när det gäller föda utan äter vad den får tag på. Vanligast är att den äter olika smågnagare, andra mindre fågelungar. Den drar sig inte heller för att äta en reptil eller kanin.